Förening Non-Stop byter datum: nytt datum är 12.2.2022


Arrangörerna har beslutat att byta datum för Förening Non-Stop. Nytt

datum är 12.2.2022. Vi hoppas du har möjlighet att delta då! Programmet

kommer i det stora hela att vara oförändrat, men vissa justeringar kan

förekomma. 

 

Orsaken till datum bytet är respons och feedback på det nuvarande

upplägget. Många har upplevt tidpunkten som problematisk och

uppdelningen på två dagar för ett digitalt evenemang som onödigt. Vi

vill skapa ett högklassigt och tillgängligt evenemang och har därför

velat beakta fältets önskemål. Hör av dig om du har frågor.

Vi återkommer i februari! Trevlig fortsättning på hösten önskar, 

Robin Sundberg, producent